Tanabe Atsuko - Antologia De La Poesia Moderna Del Japón
Tanabe Atsuko - Antologia De La Poesia Moderna Del Japón

AKIKO YOSANO 
HAKUSHU KITAHARA 
SEN RIKYU 
TAKUBOKU ISHIKAWA 
SAKUTARO HAGUIWARA 
MITSUHARU KANEKO 
KENZIMIYAZAWA
DAIGAKU HORIGUCHI 
SHIGUEHARU NAKANO 
CHUYA NAKAHARA 
SHINKICHI TAKAHASHI 


Publicar un comentario

0 Comentarios